Sarah Ringoet; fotograaf Tirza Gevers

Ernesto interviewt: Sarah Ringoet

14 april 2021

Elke week interview ik iemand uit de theaterwereld en deze week is het Sarah Ringoet. Sarah (theatre director | performer | playwright) staat – in onze theaterboekhandel – op de boekenplank met haar tekstbundels Stripped en . In maart 2021 kwam haar nieuwe en Engelstalige bundel NOT | STILL uit bij Uitgeverij it&fb. 

Every week I will interview someone from the theatre world and this week I’ve interviewed Sarah Ringoet. Sarah is a theatre director, performer and playwright, and known for her theatre text books Stripped and . Her new collection NOT I STILL was published in March 2021. Special this time is that NOT | STILL is Ringoet’s first work in English.

Not | Still Sarah RingoetWaarom bent u begonnen met schrijven?
Ik ben begonnen met schrijven omdat ik me wilde uitdrukken. Ik wilde de wereld rondom mij proberen te begrijpen en mijzelf in reactie tot die wereld. Ik ontdekte dat ik dat kon door woorden op te schrijven en te verbinden; de woorden werden eerst gedichten en later theaterteksten. Schrijven gaf me de kans om alles te overwegen. Om alles te heroverwegen. Te vatten. En te bevatten. Schrijven was en is een uitlaatklep.

Why did you start writing?
I wanted to express myself. I wanted to understand the world around me and myself in reaction to that world. I discovered that I could do that through writing words and connect them. Those words became poems at first and later theatre texts. Writing gave me the opportunity to consider everything. To reconsider everything. To understand. To grasp. Writing was/is a way out.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan om te gaan schrijven?
In mijn observaties van de buitenwereld en mijn binnenwereld. Daar waar deze elkaar raken, raak ik geïnspireerd.

Where do you get your inspiration?
I find my inspiration in my observations of the outside world and my inner world/ interior life. On that cutting edge I get inspired.

Heeft u een plan voordat u gaat schrijven?
Voor Jihad van Liefde schreef ik een theatertekst die op een boek is gebaseerd (Een Jihad van Liefde van Mohamed El Bachiri en David Van Reybrouck). Bij deze trilogie waren er twee woorden: NOT en STILL. Alleen deze twee woorden. Twee verschillende schrijfervaringen met een ander plan. Bij de theateradaptatie van het boek moest ik het verhaal en de structuur van het boek respecteren. Ook zou ik me in de emotionele logica van de hoofdpersoon verplaatsen en me daardoor laten inspireren. Bij NOT | STILL was er een universum met meerdere dimensies om te creëren binnen dit (NOT | STILL) kader en ontdekte ik de inhoud al schrijvende.

Do you have a plan before you start writing?
When I wrote Jihad van Liefde I wrote a theatre text based on a book (A Jihad for Love, written by Mohamed El Bachiri and David Van Reybrouck). This trilogy started with only two words: NOT and STILL. Nothing else but those two words. Two different writing experiences with another plan. When adapting the book for theatre, I had to respect the story and the structure of the book. I would also have to connect to the inner logic of the main character and get inspired to create theatrical scenes. Writing NOT | STILL was creating and constructing a whole universe, containing multiple dimensions. A content to be found during writing.

Heeft schrijven uw leven op een bepaalde manier veranderd? En hoe dan?
Schrijven is al heel lang een deel van mij. Ik kan me niet voorstellen dat het er niet is. Het verrijkt en verdiept mijn leven. Ik heb het nodig om mijn leven te be-grijpen. En ik vind er ontzettend veel plezier en vervulling in. En een zekere rust.

Did writing change your life in any way? And how?
Writing has been a part of me and my life for a very long time. I could not imagine my life without it: It enriches my life, It deepens it. I need it to grasp my life. And I find a lot of pleasure and fulfillment in it. And some peace of mind.

Wat is uw favoriete boek? 
On Earth We’re Briefly Gorgeous van Ocean Vuong.

What is your favourite book?
On Earth We’re Briefly Gorgeous by Ocean Vuong.

Heeft u tips voor andere jonge schrijvers?
Schrijf.
Er is iets magisch aan het eerste idee, de eerste schets. Hoewel schrijven vooral een proces van herschrijven is, hecht ik veel waarde aan mijn eerste versie. Daar zit vaak het DNA in van de hele tekst. De ongecensureerde schets schemert altijd door mijn eindresultaat. Gooi je allereerste versie dus nooit weg!

Do you have tips for other young writers?
Write.
There is something magical about the first idea, the first draft. Even though writing is a process of re-writing, I tend to cherish my first draft. That very first moment I put my pen to the page for a new idea. Often the DNA of my new text is visible in that first draft. The uncensored version always shines through the final result. So don’t throw your first draft away! Ever!

 

(foto: Tirza Gevers)