Over ons

De theaterboekhandel is de webshop van Uitgeverij it&fb, een gespecialiseerde uitgeverij in Amsterdam met boeken over theater & film. Daarnaast verschijnen er publicaties over podiumkunsten in het algemeen, waaronder dans en muziek. Binnen deze genres is er ruimte voor verschillende soorten boeken: bloemlezingen, toneelliteratuur, historische en informatieve uitgaven, fotoboeken en educatieve boeken.

De uitgeverij heeft in de loop der jaren een traditie opgebouwd in het publiceren van toneelliteratuur. Honderden oorspronkelijke werken werden uitgegeven van auteurs als Shakespeare, Molière en Tsjechov, maar ook van Nederlandse auteurs als Kees Roorda, Peer Wittenbols, Jibbe Willems, Esther Gerritsen en Don Duyns.

Uitgeverij it&fb heeft eveneens een ruim aanbod van educatieve boeken over acteren, regisseren en drama doceren. In de serie Theorie&Praktijk hebben deze uitgaven een herkenbaar gezicht gekregen.

Daarnaast zijn we al jaren verantwoordelijk voor de reeks succesvolle uitgaven in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Uitgavebeleid en werkveld

Naast eigen uitgaven verschijnen er ook publicaties over podiumkunsten in het algemeen, waaronder dans en muziek. Een deel van onze uitgaven wordt gedaan in samenwerking met theatergezelschappen en culturele instellingen. Inmiddels kunt u bij ons ook terecht voor het laten ontwikkelen van websites, nieuwe (tijdschrift)concepten, POD-projecten, boektrailers en het organiseren van (kleinschalige) evenementen.